Phần mềm quản lý kho

Theo dõi hàng tồn kho. Quản lý Xuất - Nhập - Tồn

Quản lý kho

Cảnh báo hàng sắp hết hạn, hết hàng, tồn nhiều, tồn lâu

Cảnh báo hàng sắp hết hạn, hết hàng, tồn nhiều, tồn lâu

Hiện cảnh báo hàng sắp hết hạn để bạn kịp thời có chính sách khuyến mại, xả hàng.

Bạn cũng có thể thiết lập số lượng tồn tối thiểu, tối đa cho từng sản phẩm để có thể theo dõi, từ đó có chính sách nhập hàng, bán hàng kịp thời và hiệu quả.

Theo dõi chuyển kho

Theo dõi chuyển kho

Giao dịch chuyển hàng từ kho này sang kho khác sẽ được theo dõi và xác nhận.

Số lượng tồn của sản phẩm chuyển sẽ được chuyển đổi từ kho chuyển (nơi đi) sang kho nhận (nơi đến).

Kiểm kê định kỳ dễ dàng

Kiểm kê định kỳ dễ dàng

Kiểm kho định kỳ để biết chính xác số lượng thực tế đang còn trong kho.

Hỗ trợ đọc file dữ liệu dạng .txt hoặc .csv được xuất từ máy kiểm kê, dễ dàng nhập vào hệ thống để cân bằng kho nhanh chóng.

Đăng ký để trải nghiệm miễn phí 15 ngày!

Vài phút đăng ký và sử dụng ngay lập tức!

Không mất bất kỳ 1 khoản phí nào!

Trang chủ/Tính năng/Quản lý kho/