Quản lý chương trình khuyến mại

Khuyến mại linh hoạt theo Giá Trị đơn hàng hoặc theo Số Lượng hàng mua

Quản lý Khuyến Mại

Phiếu giảm giá linh hoạt

Phiếu giảm giá linh hoạt

Tạo phiếu giảm giá linh hoạt theo Số lượng hoặc theo Tổng giá trị hoá đơn. Thiết lập Thời điểm bắt đầu và kết thúc.

Chương trình giờ vàng

Chương trình giờ vàng

Cho phép thiết lập chương trình khuyến mại theo 1 khung giờ nhất định.

Thanh toán bằng điểm thưởng

Thanh toán bằng điểm thưởng

Cho phép thiết lập chương trình quy đổi tiền khách mua thành điểm thưởng. Khách hàng có thể dùng điểm để mua hàng.

Đăng ký để trải nghiệm miễn phí 15 ngày!

Vài phút đăng ký và sử dụng ngay lập tức!

Không mất bất kỳ 1 khoản phí nào!

Trang chủ/Tính năng/Quản lý Khuyến Mại/