Phần mềm quản lý nhân viên

Tính lương thưởng theo doanh số. Phân quyền truy cập.

Quản lý nhân viên

Phân quyền quản lý

Phân quyền quản lý

Tạo nhiều tài khoản truy cập với các mức quyền hạn khác nhau.

Một tài khoản có thể truy cập quản lý 1 hoặc nhiều cửa hàng tùy bạn lựa chọn.

Doanh số bán hàng theo nhân viên

Doanh số bán hàng theo nhân viên

Cho phép lọc tìm báo cáo theo Cấp Nhân Viên (Thu Ngân hoặc Phục Vụ), Thời Gian và Cửa Hàng.

Hỗ trợ xuất báo cáo ra Excel để tính lương thưởng doanh số cho từng Nhân Viên.

Lịch sử truy cập

Lịch sử truy cập

Hệ thống sẽ lưu lại các giao dịch hoặc thao tác quan trọng như Duyệt hay Hủy Đơn Hàng...

Các thao tác như Sửa Giá Bán hay Cập Nhật Điểm Thưởng cũng được lưu lại để đối chiếu

Đăng ký để trải nghiệm miễn phí 15 ngày!

Vài phút đăng ký và sử dụng ngay lập tức!

Không mất bất kỳ 1 khoản phí nào!

Trang chủ/Tính năng/Quản lý nhân viên/