Phần mềm quản lý chuỗi cửa hàng

Giúp bạn quản lý từ xa bất kỳ lúc nào

Quản lý chuỗi cửa hàng

Theo dõi hoạt động kinh doanh

Theo dõi hoạt động kinh doanh

Theo dõi bán hàng, hàng tồn kho, nhân viên và khách hàng...từ bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào.

Báo cáo chi tiết từng cửa hàng

Báo cáo chi tiết từng cửa hàng

  • Biểu đồ so sánh doanh thu của từng cửa hàng trực quan.
  • Chức năng xuất báo cáo ra excel chi tiết từng con số

Mở rộng dễ dàng

Mở rộng dễ dàng

Tất cả dữ liệu sản phẩm, đơn hàng, khách hàng... được quản lý tập trung. Bạn có thể mở thêm chi nhánh bất kỳ lúc nào mà không cần khởi tạo lại dữ liệu.

Đăng ký để trải nghiệm miễn phí 15 ngày!

Vài phút đăng ký và sử dụng ngay lập tức!

Không mất bất kỳ 1 khoản phí nào!

Trang chủ/Tính năng/Quản lý chuỗi cửa hàng/