Phần mềm quản lý bán hàng online

Các tính năng quản lý bán hàng khác

Các tính năng khác

Theo dõi công nợ

Theo dõi công nợ

Dễ dàng quản lý, đối chiếu công nợ theo từng khách hàng, nhà cung cấp, người giao hàng.

Thiết lập các mẫu in

Thiết lập các mẫu in

  • Bạn có thể thiết lập mẫu in hóa đơn bán hàng, nhập hàng,... theo mong muốn.
  • Phần mềm còn cho phép bạn tự tạo các thông số thường xuyên sử dụng để có thể sử dụng lại ở các mẫu in khác nhau.

Tính phí giao hàng tự động

Tính phí giao hàng tự động

Với các đơn hàng được đặt từ website hoặc đặt hàng qua điện thoại, chat, bạn có thể tạo đơn bán và tính thêm phí giao hàng vào đơn.

Phí này sẽ được tính tự động theo cách tính do bạn thiết lập sẵn (ví dụ: chỉ miễn phí giao hàng cho đơn hàng có giá trị lớn hơn 5 triệu đồng)

In mã vạch sản phẩm

In mã vạch sản phẩm

Phần mềm hỗ trợ in mã vạch với kích thước và các thông tin tùy chọn trên các khổ giấy phổ biến. Bạn có thể dùng máy in văn phòng khổ A4 hoặc máy in mã vạch riêng.

Sổ quỹ tiền mặt

Sổ quỹ tiền mặt

Bạn có thể tự tạo phiếu thu, phiếu chi cho các khoản thu, chi phát sinh tiền mặt như tiền điện, nước, tiền thuê cửa hàng...

Đăng ký để trải nghiệm miễn phí 15 ngày!

Vài phút đăng ký và sử dụng ngay lập tức!

Không mất bất kỳ 1 khoản phí nào!

Trang chủ/Tính năng/Các tính năng khác/