Kiểm kê định kỳ dễ dàng

Hỗ trợ đọc file dữ liệu dạng .txt hoặc .csv được xuất từ máy kiểm kê, dễ dàng nhập vào hệ thống để cân bằng kho nhanh chóng.

Kiểm kho định kỳ để biết chính xác số lượng thực tế đang còn trong kho.

Hỗ trợ đọc file dữ liệu dạng .txt hoặc .csv được xuất từ máy kiểm kê, dễ dàng nhập vào hệ thống để cân bằng kho nhanh chóng.

Khám phá thêm

Cảnh báo hàng sắp hết hạn, hết hàng, tồn nhiều, tồn lâu

Hiện cảnh báo hàng sắp hết hạn để bạn kịp thời có chính sách khuyến mại, xả hàng.

Theo dõi chuyển kho

Giao dịch chuyển hàng từ kho này sang kho khác sẽ được theo dõi và xác nhận.

Đăng ký để trải nghiệm miễn phí 15 ngày!

Vài phút đăng ký và sử dụng ngay lập tức!

Không mất bất kỳ 1 khoản phí nào!

Trang chủ/Tính năng/